Body Baby Gun Hồng ngoại Bệnh viện Hồng ngoại Chất lượng cao Hồng ngoại Nhiệt kế kỹ thuật số

Body Baby Gun Hồng ngoại Bệnh viện Hồng ngoại Chất lượng cao Hồng ngoại Nhiệt kế kỹ thuật số

Hồng ngoại không tiếp xúc

Chỉ báo tiếng bíp

20 kỷ niệm

LCD đèn nền

Đơn vị chuyển đổi