Mặt nạ bảo vệ hơi thở KN95

Mặt nạ bảo vệ hơi thở KN95

Kiểu tai có thể gập lại,

LC (16cm * 10cm)

Đăng ký FDA, danh sách FDA,

Báo cáo thử nghiệm GB2626