GLD HCG Một Bước Thử Nghiệm Mang Thai / nhà sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm mang thai

GLD HCG Một Bước Thử Nghiệm Mang Thai / nhà sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm mang thai

tên sản phẩm Xét nghiệm thai kỳ HCG (Loại trung gian)
Mã sản phẩm MDHCG004
Biểu mẫu / mẫu đơn Trong thiết bị y tế chẩn đoán Vitro
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm • Thời gian đáp ứng: 1 ~ 5 phút
• Độ nhạy: ≥ 25mIU / ml HCG
• Độ chính xác: ≥ 99,9%
• Kích thước: 4.00mm
Tính năng sản phẩm • Đơn giản để sử dụng
• Độ chính xác
• Phát hiện nhanh