Trang chủ sử dụng thiết bị Nova Silica Gel Hcg Midstream Kit tên mang thai thử nghiệm Stick cho doanh số bán hàng

Trang chủ sử dụng thiết bị Nova Silica Gel Hcg Midstream Kit tên mang thai thử nghiệm Stick cho doanh số bán hàng

tên sản phẩm Xét nghiệm thai kỳ HCG (Loại trung gian)
Mã sản phẩm MDHCG004
Biểu mẫu / mẫu đơn Trong thiết bị y tế chẩn đoán Vitro
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm • Thời gian đáp ứng: 1 ~ 5 phút
• Độ nhạy: ≥ 25mIU / ml HCG
• Độ chính xác: ≥ 99,9%
• Kích thước: 6.00mm
Tính năng sản phẩm • Đơn giản để sử dụng
• Độ chính xác
• Phát hiện nhanh