2017 giá Nhà Máy cơ thể Chuyên Nghiệp 4d quantum analyzer sức khỏe Analyzer

2017 giá Nhà Máy cơ thể Chuyên Nghiệp 4d quantum analyzer sức khỏe Analyzer

USD$299 USD $150
tên sản phẩm Hệ thống phân tích lượng tử
Mã sản phẩm DM 918-C
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm • Màn hình: LCD kỹ thuật số
• Đo lường: Nguyên lý cộng hưởng lượng tử
• Phần mềm: Cập nhật có sẵn
• Hệ thống có sẵn: Win98 / XP / 2003 / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
• Báo cáo: 47 kết quả
Tính năng sản phẩm • Hướng dẫn cá nhân về tư vấn chăm sóc sức khỏe cho khoa học sức khỏe toàn thân
• Ưu điểm của tính hoàn chỉnh
• Không xâm lấn
• Bảo vệ quá mức và bộ nhớ